Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 20.12.2023 pod. č. 0242/2023/E vydal rozhodnutie, ktorým boli schválené maximálne ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.