Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 21.12.2023 pod. č. 0176-2024-T vydal rozhodnutie, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku tepla a podmienky ich uplatnenia na obdobie 01. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.