Nové rozhodnutie Východoslovenská distribučná, a.s. na rok 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 30.11.2017 pod. č. 0010/2018/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s.
Rozhodnutie URSO č. 0010-2018-E Cenové rozhodnutie VSD