Nové rozhodnutie Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. na rok 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 30.11.2017 pod. č. 0009/2018/E vydal rozhodnutie o novej výške za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
Rozhodnutie URSO č. 0009-2018-E Cenové rozhodnutie SSE-D