Nové rozhodnutie Západoslovenská distribučná, a.s. na rok 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 30.12.2021 pod. č. 0098/2022/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s..