Zmena tarify za prevádzkovanie systému (TPS) k 01.01.2022


Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s účinnosťou od 01.01.2021 mení tarifu za prevádzkovanie systému (TPS). Číselná hodnota TPS sa zmenila z pôvodnej hodnoty 6,2121 €/MWh na novú hodnotu 6,3081 €/MWh, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 0,0960 €/MWh.