Oznámenie o obnovení dodávky tepla

Vážení odberatelia,
v zmysle ustanovenia § 26 odsek 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že 28.03.2019 11:30 v lokalite: Mierová 18717/171 (objekt B), Bratislava bola obnovené dodávka tepla.