Oznámenie o prerušení dodávky tepla

Vážení odberatelia,
v zmysle ustanovenia § 26 odsek 1 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 10.04.2019 10:00 do: odvolania v lokalite: Mierová 18717/171 (objekt B), Bratislava bude prerušená dodávka tepla.

Nakoľko dôjde k prerušeniu dodávky tepla do odberných miest, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko dodávateľ tepla (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením dodávky tepla, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 26 zákona č. 657/2014 Z. z. o tepelnej energetike a o zmene niektorých zákonov.