Zmena obchodných podmienok dodávky elektriny pre rok 2019

Vážení odberatelia,
v zmysle platných právnych predpisov oznamujeme, že 01.01.2019 nadobudnú účinnosť obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov s celkovou ročnou spotrebou elektriny od 30 MWh do 500 MWh.