Zmena tarify za systémové služby (TSS) k 01.01.2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s účinnosťou od 01.01.2021 mení tarifu za systémové služby (TSS). Číselná hodnota TSS sa zmenila z pôvodnej hodnoty 6,2121 €/MWh na novú hodnotu 6,3081 €/MWh, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 0,0960 €/MWh.