Nové rozhodnutie Východoslovenská distribučná, a.s. na rok 2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 23.12.2020 pod. č. 0111/2021/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2021 do konca 5. regulačného obdobia pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s..