Dodávka poslednej inštancie pre zákazníkov SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. požiadala dňa 30. 9. 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Žiadosť) o zrušenie povolenia na podnikanie v elektroenergetike , v rozsahu podnikania: dodávka elektriny a o zrušenie povolenia na podnikanie v plynárenstve, v rozsahu podnikania: dodávka plynu.

OKTE, a.s., ktorý je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike dňa 8.10.2021 oznámil, že na základe Vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zo 14. januára 2013 (ďalej len „Vyhláška č. 24/2013“), ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, bola ku dňu 8.10.2021 ukončená Zmluva o zúčtovaní odchýlky.

Od 9. 10. 2021 prechádzajú odberné miesta do dodávky poslednej inštancie, a to pre západoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť ZSE Energia, a.s. (ďalej ako „ZSE„), pre stredoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a pre východoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE), t. j. dodávka elektriny prejde automaticky na uvedené regulované subjekty.

Od 8. 10. 2021  prechádzajú odberné miesta do dodávky poslednej inštancie a na celom území Slovenska je zabezpečená dodávateľom poslednej inštancie, spoločnosťou Slovenský plynárensky priemysel, a.s. (SPP), t. j. dodávka plynu prejde automaticky na uvedený regulovaný subjekt.