Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 30.12.2022 pod. č. 0080/2023/E vydal rozhodnutie, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.