Nové rozhodnutie Západoslovenská distribučná, a.s. na rok 2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 30.12.2022 pod. č. 0003/2023/E-PR vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2023 do 31. decembra pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s..