Nové rozhodnutie Západoslovenská distribučná, a.s. na rok 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 25. 11. 2016 pod. č. 0016/2017/E vydal rozhodnutie o novej výške za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.
Rozhodnutie URSO č 0016-2017-E Distribúcia ZSD k 01.01.2017