Efektívna sadzba odvodu z dodanej elektriny k 1.1.2017

Efektívna sadzba odvodu z dodanej elektriny k 1.1.2017 ostáva nezmenená na úrovni 3,21 €/MWh.