Efektívna sadzba odvodu z dodanej elektriny k 1.1.2016

Efektívna sadzba odvodu z dodanej elektriny k 1.1.2016 ostáva nezmenená na úrovni 3,21 €/MWh.