Slovensko dostane ďalšie peniaze na vyraďovanie Bohuníc

Europoslanci schválili finančnú pomoc EÚ vo výške takmer 1 miliardy eur na dokončenie vyraďovania jadrových elektrární Bohunice, Ignalina a Kozloduj do roku 2020. Slovenskí europoslanci upozorňujú, že jadrová elektráreň je kolos a prostriedky stačiť nemusia.

Nové nariadenie, ktoré v utorok (19.11.) schválili poslanci Európskeho parlamentu, predlžuje finančnú pomoc zo strany EÚ pre Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk » Bulharsko a Litvu s cieľom ukončiť vyraďovanie ich jadrových elektrární (Kozloduj bloky 1-4, Ignalina-blok 1 a 2 bloky Bohunice V1).

Tieto elektrárne sú „príliš zastarané, aby ich bolo možné za rozumné náklady obnoviť tak, aby spĺňali minimálne bezpečnostné štandardy“, vyhlásil spravodajca Giles Chichester (Európski konzervatívci a reformisti, UK).

Odsúhlasený rozpočet je 860 miliónov eur (v číslach z roku 2011), táto suma bude upravená o infláciu počas trvania programu. Podľa poslednej úpravy by teda celková suma mala predstavovať 969 miliónov eur (293 mil. pre Kozloduj, 451 mil.  pre Ignalinu a 225 mil. pre Bohunice).

Pôvodný návrh Európskej komisie prisudzoval Slovensku na tento účel sumu približne 110 miliónov eur.

Podmienky pre získanie pomoci

Aby sa tieto tri krajiny kvalifikovali na získanie finančnej pomoci, musia splniť určité podmienky, vrátane plnej transpozície smernice o jadrovej bezpečnosti do národnej legislatívy a predloženia detailných plánov vyraďovania Európskej komisii.

Poslanci EP navrhujú, aby tieto plány obsahovali informácie o predpokladanej štruktúre projektov, konkrétnych medzníkoch harmonogramu a spolufinancovaní, vrátane podrobností o tom, ako budú národné finančné fondy zaistené z dlhodobého hľadiska.

„Komisia musí zabezpečiť, aby boli splnené podmienky pre efektívne a ekonomické využitie európskych fondov. Odsúhlasený rozpočet musí byť spojený s jasnými cieľmi a výkonnostnými ukazovateľmi, ktoré bude možné monitorovať ako nevyhnutnú súčasť implementácie celého programu,“ zdôraznil Chichester.

Podľa europoslancov má Komisia hodnotiť plnenie všetkých troch programov vyraďovania a ich pokrok do konca roku 2017. Ak sa na základe zistení z monitoringu rozhodne prehodnotiť celkový rozpočet pre programy vyraďovania, nesmie to ohroziť bezpečnostné normy v jadrových elektrárňach.

Nebude to stačiť

Uznesenie o dodatočných financiách v ďalšom rozpočtovom období bolo schválené 554 hlasmi za, 17 poslancov bolo proti a 72 sa zdržalo. Podporili ho všetci slovenskí Europoslanci Europoslanec je člen priamo voleného zákonodarného orgánu Európskej únie – Európskeho parlamentu. Europoslanci sú ekvivalentom poslancov národných parlamentov na európskej úrovni. viac na www.EuropskaUnia.sk »s výnimkou Borisa Zalu, ktorí bol proti, a Vladimíra Manňku, ktorý nehlasoval.

Slovenská europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD, Socialisti & demokrati) pripomenula, že suma 200 miliónov eur pre Jaslovské Bohunice bola známa už skôr, ale dosiaľ nebol odsúhlasený potrebný legislatívny rámec, aby Slovensko malo prístup k vyčleneným zdrojom. Na základe včerajšieho hlasovania môže slovenská strana pridelené peniaze použiť v prospech svojej energetickej náročnosti.

Miroslav Mikolášik (KDH, Európska ľudová strana) v tejto súvislosti pripomenul, že slovenskí europoslanci už počas debát o tvorbe súčasného programového obdobia spoločnými silami a naprieč politickým spektrom „vyhádali“ od Bruselu dodatočnú sumu vo výške 150 miliónov eur, oproti pôvodne stanovenej sume, pre odstávku reaktorov v Jaslovských Bohuniciach. Preto je získanie dodatočných 200 miliónov eur do roku 2020 dobrou správou pre Slovensko.

Nevylučuje však ani potrebu ďalšej tranže pomoci zo strany EÚ. „Jadrová elektráreň je kolos. Dovolím si povedať, že to nebude konečné slovo a možno bude potrebná aj ďalšia tranža pomoci, ale nechcem predbiehať. Uvidíme o dva-tri roky,“ dodal Mikolášik.

Europoslanec Sergej Kozlík (ĽS-HZDS, Aliancia liebrálov a demokratov za Európu)je presvedčený o tom, že budú potrebné ďalšie rokovania s EÚ kvôli historickému dlhu v prostriedkoch, pričom Slovensko nemá páky na navyšovanie finančných zdrojov.

„Náklady nekončia rokom 2020. Náklady sa vyvíjajú v čase a v priestore, tieto financie sú do roku 2020, ale týmto dátum sa celý proces nekončí,“ zdôraznil Kozlík a poukázal na to, že proces odstavovania jadrovej elektrárne je veľmi náročný a zaťažuje krajiny, ktoré sú do tohto procesu zaangažované.

Slovensko cez Národný jadrový fond a prostriedky spoločnosti JAVYS alokuje na vyraďovanie bloku Bohunice V1 sumu 363 miliónov eur. V rokovaniach o rozpočtovom rámci okrem toho deklarovalo nedostatok zdrojov na pokrytie nákladov vo výške 330 mil. eur. Po utorkovom hlasovaní v Parlamente tak stále zostáva finančná medzera viac ako 100 miliónov eur.

TASR